Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng: C l 2 + 2 N a O H → N a C l + N a C l O + H 2 O Vai trò của C l 2

Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng: C l 2 + 2 N a O H → N a C l + N a C l O + H 2 O Vai trò của C l 2 trong phản ứng là A. chất oxi hóa. B. chất khử C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa. D. chất bazơ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ