Hóa học Lớp 10: Cho m(gam) bột Fe tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2,0 M, sinh ra thể tích (lít) khí ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Tính m b) Tín

Hóa học Lớp 10: Cho m(gam) bột Fe tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2,0 M, sinh ra thể tích (lít) khí ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Tính m b) Tính V c) Tính nồng độ mol/l dung dịch muối tạo thành, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho m(gam) bột Fe tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2,0 M, sinh ra thể tích (lít) khí ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Tính m b) Tín”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ