Hóa học Lớp 10: Cho cấu hình electron của Al (Z = 13): 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 1 . Hỏi Al thuộc loại nguyên

Hóa học Lớp 10: Cho cấu hình electron của Al (Z = 13): 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 1 . Hỏi Al thuộc loại nguyên tố gì? A. Nguyên tố d. B. Nguyên tố s. C. Nguyên tố f. D. Nguyên tố p., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ