Hóa học Lớp 10: Cho các phát biểu sau: 1. Bán kính của S lớn hơn bán kính F. 2 . Tính khử v&a

Hóa học Lớp 10: Cho các phát biểu sau: 1. Bán kính của S lớn hơn bán kính F. 2 . Tính khử và tính oxi hóa của HBr đều mạnh hơn HF. 3. Có 2 HX ( X: halogen ) có thể điều chế bằng cách cho NaX tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc. 4 . Tính khử của I – mạnh hơn F – . 5. Trong công nghiệp, người ta không sản xuất các khí SO 2 , H 2 S. 6. Tất cả các halogen đều không có ở dạng đơn chất trong thiên nhiên. 7. Để thu được dung dịch H 2 SO 4 , trong công nghiệp, người ta cho nước vào oleum. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ