Hóa học Lớp 10: Cho 6,4g SO2 vào 300ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối

Hóa học Lớp 10: Cho 6,4g SO2 vào 300ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ