Hóa học Lớp 10: Cho 12,8 gam hỗ hợp gồm Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với 250 gam dung dịch HCl thu được dịch A chỉ có muối và 4,48 lít khí H2

Hóa học Lớp 10: Cho 12,8 gam hỗ hợp gồm Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với 250 gam dung dịch HCl thu được dịch A chỉ có muối và 4,48 lít khí H2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ