Hóa học Lớp 10: Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra sự phá hủy tầng ozon? A. NO 2 .

Hóa học Lớp 10: Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra sự phá hủy tầng ozon? A. NO 2 . B. CFC. C. SO 2 . D. CO 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ