Hóa học Lớp 10: Chất nào sau đây được dùng để làm khô khí hiđro clorua A. P 2 O 5 B. K 2 O C

Hóa học Lớp 10: Chất nào sau đây được dùng để làm khô khí hiđro clorua A. P 2 O 5 B. K 2 O C. CaO D. NaOH rắn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ