Hóa học Lớp 10: câu 1:  Từ S,ko khí, K2O,nước,Fe. Hãy viết pứ điều chế H2SO4, FeSO4, Fe(OH)2  câu2:  từ kmno4,nacl tinh thể, S và H2O. Viết các pứ đ

Hóa học Lớp 10: câu 1:  Từ S,ko khí, K2O,nước,Fe. Hãy viết pứ điều chế H2SO4, FeSO4, Fe(OH)2  câu2:  từ kmno4,nacl tinh thể, S và H2O. Viết các pứ đche O2, H2S, Na2S  câu 3:  từ FeS2, ko khí, Al và nước chất xúc tác coi như có đủ. Viết pứ đieu che axit sunfuric, muối sắt(II) sunfat, nhôm sunfat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ