Hóa học Lớp 10: Các số oxi hóa phổ biến của S trong hợp chất là A. -2, 0, +2, +4. B. -2, 0, +4, +6. C. -2, +2, +4.

Hóa học Lớp 10: Các số oxi hóa phổ biến của S trong hợp chất là A. -2, 0, +2, +4. B. -2, 0, +4, +6. C. -2, +2, +4. D. -2, +4, +6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ