Giáo dục công dân Lớp 9: Trong cuộc thảo luận chủ đề:”vai trò, nhiệm vụ của học sinh cuối cấp”, bạn H cho rằng:”. Trong thời đại mở cửa và hô

Giáo dục công dân Lớp 9: Trong cuộc thảo luận chủ đề:”vai trò, nhiệm vụ của học sinh cuối cấp”, bạn H cho rằng:”. Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống văn hóa dân tộc giờ đây ngày càng quan trọng hơn nữa trong việc định hướng cho học sinh về tư tưởng và nhận thức về văn hóa.” Quan điểm của H thể hiện nội dung nào dưới đây ? A. Lên án, ngăn chặn hoạt động giao lưu văn hóa. B. Kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc C. Sống và ứng xử theo bản năng các giá trị đạo đức D. Tự tin về truyền thống của văn hóa dân tộc., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ