Giáo dục công dân Lớp 9: Quan điểm nào dưới đây thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình ? A. Nên ủng hộ chính sách đối đầu quân sự để thể hiện sức mạnh . B.

Giáo dục công dân Lớp 9: Quan điểm nào dưới đây thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình ? A. Nên ủng hộ chính sách đối đầu quân sự để thể hiện sức mạnh . B. Chỉ thể hiện lòng yêu hòa bình khi cần thiết . C. Tham gia các hoạt động giao lưu với bạn bè quốc tế là cần thiết . D. Khi có chiến tranh mới cần thể hiện lòng yêu nước ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ