Giáo dục công dân Lớp 9: Người kinh doanh luôn phải tuân theo quy định của pháp luật và A. Yêu cầu của thị trường. B. Sự quản lí của nhà nước. C. Sở thích

Giáo dục công dân Lớp 9: Người kinh doanh luôn phải tuân theo quy định của pháp luật và A. Yêu cầu của thị trường. B. Sự quản lí của nhà nước. C. Sở thích của cá nhân. D. Sự mong muốn của bản thân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ