Giáo dục công dân Lớp 9: Hoạt động nào không phải là hoạt động thể hiện hoà bình. A. Đấu tranh chống khủng bố. B. Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các

Giáo dục công dân Lớp 9: Hoạt động nào không phải là hoạt động thể hiện hoà bình. A. Đấu tranh chống khủng bố. B. Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc trên thế giới C. Dùng vũ lực để dẹp yên các cuộc biểu tình. D. Mít tinh phản đối chiến tranh., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ