Giáo dục công dân Lớp 9: Hoạt động nào dưới đây được Nhà nước khuyến khích,tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ? A. Tất cả các hoạt động tạo ra thu nhập B.

Giáo dục công dân Lớp 9: Hoạt động nào dưới đây được Nhà nước khuyến khích,tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ? A. Tất cả các hoạt động tạo ra thu nhập B. Ép buộc người học nghề, C. Các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động D. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề,, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ