Giáo dục công dân Lớp 8: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào? A. Pháp luật. B. Kỉ luật. C. C

Giáo dục công dân Lớp 8: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào? A. Pháp luật. B. Kỉ luật. C. Chữ tín. D. Liêm khiết., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ