Giáo dục công dân Lớp 7: Biểu hiện của quyền được giáo dục là? A . Trẻ em được đi học. B . Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi,

Giáo dục công dân Lớp 7: Biểu hiện của quyền được giáo dục là? A . Trẻ em được đi học. B . Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. C . Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. D . Cả A,B,C, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ