Giáo dục công dân Lớp 12: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên D đã trả chậm tiền thuê nhà của bà T 1 tuần. B

Giáo dục công dân Lớp 12: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên D đã trả chậm tiền thuê nhà của bà T 1 tuần. Bà T bực mình đuổi D ra khỏi phòng trọ, nhưng do D không biết đi đâu nên cứ ở lì trong phòng. Tức thì bà T khóa trái cửa lại nhốt không cho D ra khỏi phòng. Bà T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A . Quyết bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. B . Không vi phạm quyền gì cà vì đây là nhà của bà T. C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. D . Quyền đảm bảo về danh dự , phân phẩm của công dân., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ