Giáo dục công dân Lớp 10: Vận động và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào? A. Phát triển bao hàm vận động. B. Vận động bao hàm phát triển. C. Vậ

Giáo dục công dân Lớp 10: Vận động và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào? A. Phát triển bao hàm vận động. B. Vận động bao hàm phát triển. C. Vận động và phát triển là một. D. Vận động đối lập với phát triển., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ