Giáo dục công dân Lớp 10: Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là A. cái mới ra đời thay thế cái cũ. B. cái mới ra đời giống như cái cũ. C

Giáo dục công dân Lớp 10: Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là A. cái mới ra đời thay thế cái cũ. B. cái mới ra đời giống như cái cũ. C. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ. D. cái mới ra đời kém hoàn thiện hơn cái cũ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ