Giáo dục công dân Lớp 10: Kết luận nào sau đây là đúng? A. Sự vật hiện tượng luôn luôn có mối quan hệ B. Sự v

Giáo dục công dân Lớp 10: Kết luận nào sau đây là đúng? A. Sự vật hiện tượng luôn luôn có mối quan hệ B. Sự vật hiện tượng luôn luôn biến đổi C. Sự vật hiện tượng luôn luôn chuyển hóa D. Cả ba kết luận trên đúng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ