Giáo dục công dân Lớp 10: Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập: A. Chia ngọt sẻ bùi. B. Một miếng khi đ&oac

Giáo dục công dân Lớp 10: Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập: A. Chia ngọt sẻ bùi. B. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. C. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. D. Nhường cơm sẻ áo., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ