Địa lí Lớp 9: Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng gì?  Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.  Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Địa lí Lớp 9: Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng gì?  Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.  Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.  Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ