Địa lí Lớp 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Việt Nam? A. Tính chất đồng bằng. B. Tính chất đa dạng, phức tạp. C. Tính chất nhiệt đới

Địa lí Lớp 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Việt Nam? A. Tính chất đồng bằng. B. Tính chất đa dạng, phức tạp. C. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. D. Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ