Địa lí Lớp 12: Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở nông thôn nước ta nhằm A. khai thác hiệu quả nguồn tài

Địa lí Lớp 12: Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở nông thôn nước ta nhằm A. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên và sử dụng tối đa lao động. B. hạn chế việc di dân tự do từ các vùng nông thôn ra thành thị. C. chuyển quỹ đất nông nghiệp thành đất thổ cư và chuyên dùng. D. hình thành các đô thị, tăng tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ