Địa lí Lớp 12: (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng về d&a

Địa lí Lớp 12: (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng về dân số nước ta hiện nay? A. Số lượng luôn cố định B. Cơ cấu tuổi thay đổi C. Quy mô lớn D. Nhiều dân tộc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ