Địa lí Lớp 12: Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với đồng bằng của nước ta là A. thường xuyên chịu

Địa lí Lớp 12: Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với đồng bằng của nước ta là A. thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt. B. ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây khô nóng. C. mang vật liệu bồi đắp đồng bằng, cửa sông. D. chia cắt đồng bằng thành các châu thổ nhỏ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ