Địa lí Lớp 12: Nhận định nào không đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa ở nước ta? A. Quá trình đô thị hóa nhanh.       B. Tỉ lệ dân thành thị tăng

Địa lí Lớp 12: Nhận định nào không đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa ở nước ta? A. Quá trình đô thị hóa nhanh.       B. Tỉ lệ dân thành thị tăng. C. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.     D. Trình độ đô thị hóa thấp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ