Địa lí Lớp 12: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ

Địa lí Lớp 12: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do A. vận chuyển trên các tuyến có chiều dài lớn B. có các đội tàu vận chuyển hàng ừọng tải lớn C. chở được những hàng hóa nặng, cồng kềnh D. có thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ