Địa lí Lớp 12: Điểm khác biệt nhất của hình thức khu công nghiệp tập trung so với trung tâm công nghiệp và  A. tách biệt với khu dân cư.

Địa lí Lớp 12: Điểm khác biệt nhất của hình thức khu công nghiệp tập trung so với trung tâm công nghiệp và  A. tách biệt với khu dân cư.                               B. sản xuất để xuất khẩu.  C. có vị trí thuận lợi.              D. có khả năng hợp tác sản xuất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ