Địa lí Lớp 12: Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đ&a

Địa lí Lớp 12: Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây? A. Tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường C. Khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ