Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về nước mắm và thủy sản đóng hộp của Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2018: (Số liệu theo Niên gi&aacute

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về nước mắm và thủy sản đóng hộp của Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2018: (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp. B. Cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp. C. Quy mô và cơ cấu sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp. D. Sản lượng nước mắm và thủy sản đóng hộp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ