Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm. B. Tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm. C. Quy mô GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm. D. Cơ cấu GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ