Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 V&A

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ 2010? Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu giá trị sản xuất thuỷ sản phân theo hoạt động của nước ta năm 2000 và năm 2010? A. Cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản không có sự thay đổi. B. Tỉ trọng của hoạt động đánh bắt tăng nhanh. C. Tỉ trọng của hoạt động nuôi trồng tăng nhanh. D. Tỉ trọng của cả đánh bắt và nuôi trồng luôn cao., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO HOẠT ĐỘNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 V&A”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ