Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (Đơn vị: nghìn người) (Nguồn:

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (Đơn vị: nghìn người) (Nguồn: Thống kế từ Hiệp hội du lịch Đông Nam Á) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số lượt khách quốc tế đến một số quốc gia trên trong giai đoạn 2010 – 2019? A. Số khách quốc tế đến các nước Đông Nam Á không ổn định. B. Khách quốc tế đến Thái Lan tăng chậm hơn Phi-lip-pin. C. Khách quốc tế đến Phi-lip-pin tăng nhanh hơn Ma-lai-xi-a. D. Thái Lan có khách quốc tế đến cao nhất và có xu hướng giảm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ