Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu Sản lượng thuỷ sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2015 (Đơn vị: nghìn tấn) (Nguồn: Tổng cục thố

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu Sản lượng thuỷ sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2015 (Đơn vị: nghìn tấn) (Nguồn: Tổng cục thống kê) Theo số liệu ở bảng trên, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2015? A. Tổng sản lượng thuỷ sản tăng gấp 5,5 lần trong giai đoạn 2000 – 2015. B. Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng C. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh và vượt sản lượng thuỷ sản khai thác trong giai đoạn 2010 – 2015. D. Sản lượng thuỷ sản khai thác luôn chiếm ưu thế trong cơ cấu tổng sản lượng thuỷ sản của nước ta, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ