Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN (Đơn vị: nghìn lượt người) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015 , Nhà xuất bản Thống kê, 2016) Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm? A. Khách quốc tế chủ yếu đến bằng đường hàng không. B. Khách quốc tế đến ngày càng tăng về số lượng. C. Khách quốc tế đến bằng đường bộ tăng chậm hơn đường hàng không. D. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường thuỷ tăng nhanh nhất., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ