Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Diện tích cây lương thực có hạt phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và 2017 (Đơn vị: nghìn ha) Vùng Năm 2010

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Diện tích cây lương thực có hạt phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và 2017 (Đơn vị: nghìn ha) Vùng Năm 2010 Năm 2017 Trung du và miền núi Bắc Bộ 1178,9 1218,2 Đồng bằng sông Hồng 1196,4 1111,7 Bắc Trung Bộ 825,2 828,9 Duyên hải Nam Trang Bộ       602,3 625 Tây Nguyên 454,6 460,4 Đông Nam Bộ 374,9 342,2 Đồng bằng sông Cửu Long      3983,6 4220,4 Cả nước 8615,9 8806,8 (Nguồn Niên giảm thống kê Việt Nam 2018) Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu diện tích cây lương thực có hạt phân theo vùng ở nước ta năm 2010 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Kết hơp.                       B. Miền.                             C. Đường.                         D. Tròn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ