Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực thấp

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực thấp nhất cả nước?  A.Duyên hải Nam Trung Bộ.                                     B.Đồng bằng sông Cửu Long.  C.Trung du miền núi Bắc Bộ.                                                D.Tây Nguyên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ