Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?  A.Lưu vực hệ thống sông Hồ

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?  A.Lưu vực hệ thống sông Hồng lớn nhất.                             B.Lượng nước sông mùa lũ lớn hơn mùa cạn.           C.Có nhiều hệ thống sông ở khắp cả nước                            D. Sông dài nhất tập trung ở miền Trung., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ