Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết cửa sông nào sau đây không thuộc hệ thống s&

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết cửa sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mê Công? A. Soi Rạp. B. Cung Hầu. C. Tranh Đề. D. Ba Lai., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ