Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết đặc điểm của vị trí vùng Tây nguy&ecir

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết đặc điểm của vị trí vùng Tây nguyên? A. giáp 2 vùng kinh tế và không giáp biển. B. giáp 2 nước, giáp 1 vùng kinh tế và không giáp biển. C. giáp 2 nước, giáp 2 vùng kinh tế. D. giáp 2 nước, giáp Đông nam bộ và không giáp biển, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ