Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo bờ biên giới Việt- Lào, ta lần lượt

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo bờ biên giới Việt- Lào, ta lần lượt đi qua các cửa khẩu: A. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y B. Cầu Treo, Tân Thanh, Lao Bảo, Bờ Y C. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ