Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đ&uac

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng năm 2007? A. Dưới 10%; từ 10% đến 20% chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. B. Từ trên 30% đến 50% chủ yếu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. C. Trên 50% chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. D. Dưới 10% chủ yếu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ