Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với cây c

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với cây công nghiệp ở nước ta? A. Hồ tiêu được phân bố từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Nam. B. Đậu tương được phân số ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Gia Lai. C. Có nhiều loại cây công nghiệp lâu năm và hàng năm khác nhau. D. Diện tích cây hàng năm ở Lâm Đồng lớn hơn cây lâu năm nhiều., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ