Địa lí Lớp 10: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm của frông? A. Là mặt tiếp xúc giữa hai

Địa lí Lớp 10: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm của frông? A. Là mặt tiếp xúc giữa hai khối khí khác nhau về tính chất vật lí B. Những vùng có frông đi qua thời tiết thường thay đổi đột ngột C. Mỗi bán cầu có hai frông căn bản là frông địa cực và frông ôn đới D. Giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo tồn tại frông thường xuyên và liên tục, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ