Địa lí Lớp 10: Việt Nam là thành viên của các tổ chức nào sau đây? A. APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, UNICEF B

Địa lí Lớp 10: Việt Nam là thành viên của các tổ chức nào sau đây? A. APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, UNICEF B. APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, EU C. APEC, ASEAN, WTO, NAFTA, UNICEF D. APEC, ASEAN, ASEM, ANDEAN, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ