Địa lí Lớp 10: Trái Đất có những chuyển động chính nào? A. Tự quay quanh trục và quay quanh các hà

Địa lí Lớp 10: Trái Đất có những chuyển động chính nào? A. Tự quay quanh trục và quay quanh các hành tinh khác B. Tự quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời C. Chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời và các hành tinh khác D. Tự quay quanh trục và chuyển động hành ê líp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ