Địa lí Lớp 10: Ngành Công nghiệp nào sau đây có quy trình sản xuất đơn giản? A. Cơ khí hành tiêu dùng B. Cơ khí thiết bị toàn bộ C. Công nghệp chế biế

Địa lí Lớp 10: Ngành Công nghiệp nào sau đây có quy trình sản xuất đơn giản? A. Cơ khí hành tiêu dùng B. Cơ khí thiết bị toàn bộ C. Công nghệp chế biến thực phẩm D. Cơ khí máy công cụ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ