Công nghệ Lớp 7: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là: A. 14.350.000 ha. B. 8.253.000 ha. C. 13.000.000 ha. D

Công nghệ Lớp 7: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là: A. 14.350.000 ha. B. 8.253.000 ha. C. 13.000.000 ha. D. 5.000.000 ha., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ